Impressie

Impressie

Wooncomplex senioren: Beplantingsplan voor entree, parkeerplaats en gezamenlijke parktuin


 

Tuindeel gelegen in veenweidegebied: Thematische uitwerking borderbeplanting


 

Stadslandbouwcentrum Larenstein: Beplantingsplan entreegebied en parkeerplaats

Thematisch concept van de beplanting bij entreegebied: visuele en/of genetische relatie met landbouwgewassen en gebruik van medicinale soorten, gerangschikt in grote vlakken – als een lappendeken van mini-akkers


 

De veelzijdigheid van bladtexturen is enorm groot en is van continue waarde gedurende het hele seizoen

Collage bladtexturen