Plantenkennis cursussen

Plantenkennis cursussen

Plantenkennis op basis van inzicht

In deze digitale tijd is losse informatie eenvoudig voorhanden, maar ontbreekt het daarnaast vaak aan inzicht en overzicht. In mijn cursussen geef ik meer inzicht in vegetatie processen, genetische verwantschap, uitleg naamgeving en natuurlijke biotopen, waardoor de samenhang van de plantenwereld zichtbaar wordt. Vanuit deze basis worden vervolgens de individuele planten behandeld.

Naast de theoretische verdieping, is het levende plantmateriaal essentieel bij het leren kennen en herkennen van planten. Lessen worden altijd aan de hand van het levende plantmateriaal gegeven. Determineren van planten kan iedereen leren, als je maar weet waar je naar moet kijken. Het selectief leren kijken naar de juist plantdelen is essentieel.

Ik geef cursussen op elk niveau voor:

 • plantenliefhebbers
 • landschapsarchitecten
 • ontwerpers
 • gemeenten
 • hoveniers
 • groenbedrijven

 

Wilt u meer weten over een specifieke plantgroep, dan geef ik graag een cursus op maat.

 

 

Cursus inhoud

Het theoretische deel wordt gegeven d.m.v. een PowerPoint met veel fotomateriaal en informatie. Dit vormt het lesmateriaal en een uitgebreid naslagwerk. Daarnaast wordt altijd het levende plantmateriaal bestudeerd. Er zijn cursussen mogelijk op basis van plantgroep of op basis van biotoop.

Aan bod komen:

 • taxonomie (genetische verwantschap)
 • morfologie (uiterlijke kenmerken)
 • nomenclatuur (naamgeving)
 • syntaxonomie (vegetatiekunde)
 • ecologie
 • cultuurhistorie
 • actuele aanvullende onderwerpen (klimaat, duurzaamheid e.d.)

 

Plantgroepen:

Zowel kruidachtige als houtige gewassen worden per plantgroep behandeld.

1. Kruidachtige gewassen:

 • vaste planten
 • water- en oeverplanten
 • grassen/bamboes
 • varens
 • inheems planten
 • bollen en knollen
 • een- en tweejarigen
 • kruiden

2. Houtige gewassen:

 • loofbomen
 • naaldhout gewassen
 • bladhoudende heesters
 • bladverliezende heesters
 • klimplanten
 • fruitgewassen
 • kuipplanten

 

Biotoop:

Wegwijs worden in de verschillende biotopen geeft houvast bij plantkeuzes voor een specifieke standplaats. Algemene inzichten worden gekoppeld aan selectieve plantenlijsten.

 • planten geschikt voor klei
 • planten geschikt voor zure zandgrond
 • planten geschikt voor kalkrijke zandgrond
 • planten geschikt voor veen
 • planten geschikt voor potten en bakken (dakterassen, balkons e.d.)